in

2019 ÖABT Coğrafya Çıkmış Sorular

Sorular hatirlandikça güncellenecektir
1) baraj sorusu ll
2) medeniyetler çatışması /huntington
3) land space/Karl Sauer
4) izohips sorusu A’nın denizden yükseltisi b’den fazladir ve mevsimlik akarsu vardır
5) kayaçların fiziki özelliklerinden değildir /element
6) tropikal ormanlardaki yıllık sıcaklığın sebebi/yoğun bitki örtüsü
7) Benelüks ülkeleri / Belçika Hollanda
8)nüfusu fazla olan Türki cumh. / Özbekistan
9) çöllerin özelliklerinden değildir / yüksek bulutluluk
10) terselme ile yer kaynaklı yağış değildir/dolu
11) iklim değişimlerinin sebebi değildir /ay yörüngesi
12) gazlar sorusu /her zaman buluna oksijen – her zaman bulunan miktari degismeyen su buharı- her zaman bulunmayan ozon
13) bilinenden bilinmeyene
14) tam öğrenme
15) cografyanin gelişim tarihine uygun değil imanuel Kant
16) otantik değerlendirme?
17) faylara bağlı oluşmamıştır sorusu/ yüksek dağların oluşumu
18) holarktik alemler sorusu / k.amerikada ve Avrupa’da olan yer
19) heksistoterm olan yer / Sibiryaya yakin olan yer
20) öğretmenin arazideki sorunları kartlara yazması / anektod
21) egitim sorusu yanlış olan /sadec öğretmen ölçme yapar
22) solunum katı /A ve B
23) kenar kuşak teorisi / spykman
24 )sulak alanlar sorusu / ramsar
25) ozonun incelmesine dair konferans/ Montreal
26) tarih boyunca nüfusu fazla olan / güneydoğu asya
27 ) 200 yıldır yapılan göçler en fazla olan / Avrupa – k. Amerika
28) göçebe hayvancılık siniflandirmasinda kullanilmayan / Göçe katılanların sayısı
29) halk kültürünün özelliklerinden degildir / uzun ömürlü ve kolay değişmeyen
30) iBBSde 2. Düzey olan il / Kayseri
31) İBBS ve coğrafi bölge sınıflandırmanın ortak özelliği/ mekanın sınıflandırılması
32) akarsuyun işgal ettiği kıyı tipi /Rus
33) hangisi aşınım şekli değil /lünet
34) aşınım sonucu dolgu malzemenin gidip arta kaba malzemenin kalması /hamada
35) büyük antillerde yer almayan /kostarika
36) yükseltisi en fazla olan/ Norveç
37) coğrafi keşiflerde etkisi hissedilen kültür alemi / Latin kültür alemi
38) ışık kaynağına göre projeksiyonlar / ortografik- stereografik
39) hangisi intrazonal topraktır/ halomorfik
40) hangisi geçirgenliği fazladır / silttaşi
41) maden sorusu / aflörman
42) Türkiye’ye gelen coğrafyacı /chaput
43) millette doğmuş matematik cografyanın kurucusu /anaximandres
44) 5E modeli
45) graben-yari graben – çek ayır
46) soğuk su akıntısı etkisi olmayan/taklamakan
47) sanayi kirliliği en fazla olan Avrupa ve Çin olan yer
48) tahıllarda en az üretilen / çavdar
49) hangisi Kuzey buz denizi ne dökülmez / tuna
50) hangisi güney güneydoğu asyaya dökülmez / akü
51) kazanımlar içinde yer almayan / mekansal sentez Türkiye
52) trans kontinental olmayan ülke / Türkiye
53) kuzeyi okyanusya güneyi ise Akdeniz iklimi olan / Fransa
54) hangi göç türünden bahsedilmemiştir/ işçi göçü
55) kafesli akarsu ağı
56) kapalı havza olan / Aral gölü
57) plantasyon tarımının tropikal sahada yapılmasının sebebi/ iklim
58) düzenli seyir planı olmayan gemiler/ tramp
59)allojen akarsu olan/ nil
60) gözlem sonunda yapılacak işlemlerden olmayan / plan hazırlama
61) yüksek bulut olan / cirrüs
62) bloom sorusu cikarimda bulunma / analiz
63) öğretmenin vatanseverlik kazanımıni video biyografi… İle işlemesi /değer telkin etme
64) öğretmenin gazete vb. Dokümanlar… Dersi işlemesi /kanıt kullanma
65) hangisi zamanı kullanma becerisi değildir/ bitkilerin yıllık değişimi
66) hangisinde hem lav hem kül vardır/ stratovolkan
67) kır şehir ayrımında kullanilmayan / yerleşmenin lokasyonu
68) konunun ayrıntılı olarak derinlemesine tartışılması / panel

Paylaşan: Cihat Yavuz

What do you think?

0 puan
Upvote Downvote

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

0

Yorum

0 Yorum

Yeşil Görünüm Endeksi (GVI)

Türkiye’deki Kayak Merkezleri