in

Dünya’da Kadın Nüfusu Erkek Nüfusundan Fazla Değil!

Coğrafya öğretmenlerinin alışılagelmiş yanlış bilgilerinden biri: “Kadın nüfusun dünyada daha fazla olması”

dünya-nüfusu-kadın-erkek-cinsiyet-dağılımı

2011 yılına kadar Dünya nüfusu içerisinde kadın nüfusunun erkek nüfusundan fazla olduğu bilgisi çeşitli coğrafya kitaplarında ve kaynaklarında kullanılmaktaydı. Halen bazı yayınlarda bu bilgi kullanılmaya devam etmektedir. Oysaki bunun değiştiği konuya başlarken yazdığımız 2011 yılından itibaren değişti.

Öncelikle bu bilgiyi nereden geliyor? Kısaca irdeleyelim. Erkek nüfusunun askerliğe alınması ve özellikle de son 150 yıldaki savaşlarda çok büyük savaşlar yaşandı. 1900-2000 arasındaki savaşlarda ölen insan sayısının yaklaşık 148 milyon, savaş dışında insan kararlarıyla (soykırımlar, işgaller vb) ölen insan sayısını da eklediğimizde ölen insan sayısı toplam da 187 milyonu bulduğu bilinmektedir. (Kaynak 1) Sadece 1. Dünya Savaşı zamanında ölen insan sayısı Dünya nüfusunun %10’una tekabül etmekteydi. Savaşlarda ölenlerin büyük çoğunluğu erkek nüfusudur. İşte bu nedenle son 100 yılda yapılan nüfus sayımlarından elde edilen bilgilere göre Dünya nüfusunda kadın nüfusu erkek nüfusundan fazla olmuştur.

Doğal nüfus artışında 100 kız bebeğe karşı 107 erkek bebek doğmaktadır. Yeni savaşların yaşanmaması ve yaşam koşullarının da gelişmesiyle erkek nüfus 2011 yılında kadın nüfusuyla neredeyse denk duruma geldi. 2011 yılından sonra da artık erkek nüfusu kadın nüfusu geçmiş oldu. Öyle ki 2017 yılında Dünya nüfusu içerisinde 102 erkeğe 100 kadın denklemine kadar değişiklik gösterdi.

Dünya Nüfusuna Genel Bakış

Nisan 2017 itibarıyla tahmini dünya nüfusu 7,5 milyar adete ulaştı. 1315-1317 Büyük Kıtlıktan bu yana dünya nüfusu istikrarlı bir şekilde büyümüştür. Dünyanın istatistiklerine göre, bugün dünyada kadınlardan çok erkek var. Birleşmiş Milletler, erkek sayısının yaklaşık 3.776.294.273, kadınların yaklaşık 3.710.295.643 olduğu tahmin edilmektedir. Yaklaşık olarak, doğmuş her 100 kız için 107 erkek doğar. Küresel bir perspektiften kadınlara oranla çok daha fazla erkek olmasına rağmen, denge genellikle farklı demografik ve coğrafi bölgelerde ters çevriliyor. Ortadoğu ve Kuzey Amerika ülkelerinde kadın erkek oranı önemli derecede yüksektir. Hindistan’da kadınlara oranla 48 milyon insan, Çin’de kadınlardan 42 milyon erkek var. Birleşik Arap Emirlikleri’nde her 100 kadına oranla 274 erkektir.

Kapak tarafında, Rusya, Letonya, Ukrayna ve Ermenistan gibi ülkelerde erkeklere kıyasla daha fazla sayıda kadın var. Her 100 kadın için Rusya’da yaklaşık 87 erkek, Letonya ve Ukrayna’da her yüz kadın için yaklaşık 85 erkek bulunuyor. Genel olarak, erkeklerin meslektaşlarıyla kıyaslandığında kadınların ömrü uzadığından, 60 yaş üstü erkeklerden daha fazla kadın olma eğilimindedir. Kadınlar için küresel ortalama ortalama ömür 71 yıl, erkekler için ortalama yaşam beklentisi 67 yıldır. Her ülke ve demografik, erkeklerin kadınlara oranını etkileyen benzersiz faktörlere sahiptir. Bununla birlikte, bilim adamları ve BM, cinsiyetler arasındaki dengeden memnun. (Kaynak 2)

Kaynak 1: Milton Leitenberg’in (2006) yapmış olduğu “20. Yüzyıldaki Çatışma ve Savaşlarda Ölüm” isimli çalışmasından alınmıştır.

Kaynak 2: https://cografyabilim.wordpress.com/

What do you think?

0 puan
Upvote Downvote

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

0

Yorum

0 Yorum

Tıp Okuyanların Coğrafya Bilmesi Gerekli. Neden mi?

Türkiye’nin En Büyük İhracat Limanı: İstanbul