in ,

İlginç İşçi Nüfusları

İşçi sayısı yerli nüfustan fazla olduğunda nüfus piramitleri nasıl olur?

İşçi göçü, ülkelerin yeterli işgücü sayısına sahip olamadığı durumlarda başka ülkelerden işçi getirmesiyle/çağırmasıyla/almasıyla ortaya çıkan, ekonomik, toplumsal ve siyasi etkileri olan göç türüdür.

Bazı ülkeler işçi göçlerini kadar fazla almışlar ki gelen yabancılar yerli nüfusu geçmiştir. Bu ülkelere Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt ve Umman sayılabilir.

Bahreyn’in 2018 yılı nüfusu yaklaşık 1,4 milyondur. Nüfusun %46’sı Bayreynli Arap olup ülkede %45,5’i Asyalılardan oluşur. Bahreynli dışındakiler de dahil olmak üzere Arap nüfusun oranı %51’dir.

Grafik: Bahreyn 2018 yılı nüfus piramidi

Birleşik Arap Emirliklerinde 2018 nüfusu yaklaşık 9,6 milyondur. Bunun sadece %12’si BAE vatandaşlarından oluşur. Ülkedeki Hintli sayısı Arap sayısından fazladır. Nüfusun %28’ine yakını Hintli olup %48’i Güney Asyalılardan oluşur. Ülkedeki işçi varlığını nüfus piramidinden de anlayabiliriz.

Grafik: BAE 2018 yılı nüfus piramidi

Katar’ın 2018 yılı nüfusu yaklaşık 2,4 milyon olup bunun sadece %11,6’sı Katarlı, %88,4’ü Katar dışı nüfustur. Ülkedeki Hintli ve Pakistanlı sayısı Katarlı sayısından fazladır. Güney Asyalılar nüfusun yarısını oluşturmaktadır. Gelen işçilerin çoğunluğu erkek olduğundan dolayı her 1 kadına 3,4 erkek düşmektedir.

Grafik: Katar 2018 yılı nüfus piramidi

Kuveyt’in 2018 yılı nüfusu yaklaşık 4,2 milyondur. Bu nüfusun sadece %31’i Kuveytlidir. Asyalı işçilerin oranı %40,5’dir. Nüfusun yaklaşık 5’te 1’i Hintlidir.

Grafik: Kuveyt 2018 yılı nüfus piramidi

Umman’ın 2018 yılı nüfusu 4,8 milyona yakındır. Bu nüfusun yaklaşık %28’i göçmen işçilerden oluşmaktadır. Beluciler en yoğun yabancı işçi grubudur.

Grafik: Umman 2018 yılı nüfus piramidi

Almanya, Fransa, Hollanda, Suudi Arabistan gibi ülkelerde yabancı nüfus %10’ları bulur ancak bu etnik, kültürel ve ekonomik dengeyi yukarıdaki ülkelere göre daha az etkiler.

What do you think?

1 puan
Upvote Downvote

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

0

Yorum

0 Yorum

Arap Ülkeleri

Nüfusun 25 Milyondan Fazla Olduğu Ülkeler