in

Ülke İsimlerinin Anlamları

Ülke-Bayrakları-Haritası

Afganistan: ‘Afganların Ülkesi’. Ancak Afgan sözcüğü belirli bir etnik grubu tanımlamıyor. Afganların tarihi kökeni ülkenin en geniş etnik grubu olan Paştunlara dayanıyor.

Kazakistan: ‘Kazakların Ülkesi’. Kazak sözcüğü ‘bağımsızlık‘ anlamı geliyor ve Türk dillerinden türemiş bir sözcüktür.

Kırgızistan: ‘Kırgızların Ülkesi’. Kırgız sözcüğünün etimolojisi biraz bulanık ama daha çok Türk dillerine ait ‘kırk‘ sözcüğünden türediği düşünülüyor.

Pakistan: Urdu dilinde ‘temiz insanlar ülkesi‘ anlamına gelen Pak (arı, saf, temiz) ile setan sözcüklerinden türetildiği düşünülmektedir. Pakistan adı 1930’lu yıllarda oluşturuldu ve her bir harf şifre haline getirildi. Buna göre her harf ülkenin bir eyaletini temsil ediyor: Pencab + Afgan bölgesi + Keşmir + İndus + Sind + Belucistan.

Tacikistan: ‘Taciklerin ülkesi’. Tacik sözcüğü eskiden Türkler tarafından ‘Türk olmayanlar’ anlamında kullanılıyordu.

Türkmenistan: ‘Türkmenlerin ülkesi’. Eski kaynaklara göre Türkmen sözcüğü ‘Türkler gibi’, ‘Türklere benzeyen’ anlamında kullanılmış ancak çağdaş kaynaklar sözcüğü ‘saf Türk’ olarak çeviriyor.

Özbekistan: ‘Özbeklerin ülkesi’. Özbek kelimesinin Türk dillerinden türediği ve ‘kendi sahibi’ anlamına geldiği düşünülmektedir.

Cezayir: Osmanlı Devleti zamanında suçlular bazen ülkenin en uzak, ücra yerlerine sürgün edilirdi. Bunlardan birisi de Cezayir’di. Cezayir ismi “ceza yeri” sözcüğünün zamanla değişime uğrayıp bu hale gelmiştir.

Suriye: Bu ülkenin ismini Asur İmparatorluğu’ndan aldığı ve ‘Asuriye‘ adından geldiği düşünülmektedir.

Lübnan: İbranîce bir isimdir ve “beyaz dağlar” demektir. Lübnan Dağları eteklerindeki karlar 12 ay boyunca erimediği için bu coğrafyaya ‘Lübnan’ denmiştir.

Suudî Arabistan: İsmini 18. yy’dan itibaren ülkede egemenlik kurmaya başlayan ve halihazırda krallık âîlesini oluşturan ‘Suud’ âîlesinden alır. Ülkenin ismi, bir âîlenin ismidir. Arabistan: Sözcük itibariyle Arab+estan sözcüklerinin birleşmesiyle meydana gelmiştir. Setan sözcüğü Farsça’da devlet, ülke anlamlarına gelmektedir.

Yemen: İsminin kökeni, Arapça’daki ‘yemin‘ sözcüğüdür. Bu sözcük, ‘yemin’, Arapça’da iki ayrı anlamda kullanılır; ‘mutlu’ ve ‘hukuk’. Böylece, ülkenin adını şu şekilde anlayabiliriz: ‘Allâh’ın hukukunun egemen olduğu mutlu ülke.’

Umman: Umman sözcüğü Arapça’da okyanus (engin denizler) anlamında kullanılmaktadır. Umman kıyılarına bakıldığında Hint Okyanusu’nun olduğu görülmektedir.

Bahreyn: Bahr sözcüğü Arapça’da deniz anlamına gelir. -eyn sözcüğü ise iki anlamına gelir. Yani Bahreyn ismi “iki deniz” anlamına gelmektedir.

Kuveyt: Kuveyt sözcüğü Arapça’da “kale“ anlamına gelmektedir.

Mısır: “Mısır” adı, Arapça’da üç harften oluşan bir addır. Bunlar, “Mim” (M) , “Sad” (S) ve “Ra” (R) harfleridir. Her harf, ülkenin geçirdiği ve ülke halkının yaşadığı bir tarihî süreci anlatır. Mısır halkı, tarihinde çok büyük zorluk ve çileler, çok büyük eziyetler ve meşakkatler yaşadılar.

Birinci harf olan “Mim” (M) harfi, meşakkat içindir; ülkenin tarihindeki birinci süreci ifâde eder. İkinci harf olan “Sad” (S) harfi, sabr’ içindir; ülkenin ikinci sürecini ifâde eder. Üçüncü harf olan “Ra” (R) harfi, ‘refâh’ içindir; halkın yaşadığı üçüncü ve son süreci ifâde eder.

“M – S – R” (Mim – Sad – Ra) harflerinden oluşan “Mısır” adının anlamı budur: “Meşakkat – Sabr – Refâh”

Batılılar Mısır için “Egypt” ismini kullanırlar. Egyptsözcüğü ise Mısır’da yaşayan Kıpti milletinden ismini almıştır. Bugün Mısır halkının %90’ından fazlası Müslümandır. Bu nedenle Müslüman ülkeler Mısır ismini kullanırken Hıristiyan ülkelerin şu an Hıristiyan olan Kıptileri çağrıştıran Egypt (İspanya’da; Egipto; İngiltere ve Fransa’da Egypt ve Almanya’da ise Agypten) sözcüğünü kullanmaları boşuna değildir.

Avusturya: Ülke kendisine “Österreich” ismini vermektedir. Almanca’da “öster” sözcüğü “doğu” anlamına gelmektedir. “Reich” sözcüğü ise yine Almanca’da “krallık, devlet” anlamlarına gelmektedir. Yani Avusturya ismi “doğu krallığı” anlamına gelmektedir.

İngiltere: İngiliz toplumunun kökeni Anglo’lara dayanmaktadır. Sözcük etimolojik olaraş Anglo + terry (toprak) olarak türetilmiştir. Yani İngiltere ismi Anglo Toprakları anlamına gelmektedir.

İrlanda: İrlanda’da konuşulan dil İre dilidir. İre’ler İrlandalılar olarak bildiğimiz milletin ismidir. İrlanda ismi “İre’lerin Ülkesi” anlamına gelmektedir.

Fransa: Fransa’nın ismi de aynı bölgede daha önce yaşamış olan ve Fransızların atası olarak bilinen Frank’lardan gelmektedir.

Norveç: Ülkenin ismi “Kuzey ülkesi” anlamına gelmektedir.

Finlandiya: Finlerin ülkesi anlamına gelmektedir. Ülkenin resmi adı “Suomi” olarak geçmektedir. Fince’de Suo sözcüğü “bataklık”, maa sözcüğü ise “ülke” anlamına gelmektedir. Yani “bataklıklar ülkesi” anlamına gelir. Ülkede hakim olan tundra ikliminin özellikle yaz mevsiminde geniş bataklıklar ortaya çıkardığı göz önüne alınırsa ismini çok doğru seçmiş olsa gerek.

Macaristan: Macaristan kendisine resmi olarak Magyarorszag (Magyar: Macar; orszag: ülke) yani “Macarların Ülkesi” anlamına gelen ismi kullanmaktadır. Ancak Batılı ülkeler Macaristan için “Hunların Devleti” anlamına gelen “Hungary” ismini kullanmaktadır.

Romanya: Romanya ismi de “Roman ülkesi” anlamına gelir. Roman ismi ise Romalı anlamına gelir. Ancak tarihte bilinen Romalılardan farklı olarak Romanların kökeni Hindistan’dan gelen Çingenelere dayanmaktadır. Zamanla Romalı olmayı benimsedikleri için bu ismi almışlardır.

Ukrayna: Ukrayn dilinde “sınır toprakları, sınır ülkesi” anlamına gelmektedir. Önceden beri Rusların batıdaki en önemli sınırları bu topraklar üzerinde bulunuyordu. Bu nedenle bu ismi almış olduğu düşünülmektedir.

Polonya: Tarihte Lehistan (Lehlerin devleti) olarak bilinen bu ülkenin ismini epeyce araştırdım ve sonunda buldum. Ülkenin resmi adı Polska‘dır. Polonyalı dilinde (yani Lehçe’de) po sözcüğü “üzerinde”anlamı taşımakta olup “lska” sözcüğü ise tarihte var olmuş “Silezya” anlamına gelmektedir. Yani Polonya ismi “Tarihi Silezya üzerindeki topraklar” anlamı taşımaktadır.

Nauru: Yerel dilde (yani Nauruca’da) “plaja gitmek” anlamına gelmektedir.

Singapur: Arslan şehri anlamına gelmektedir.

What do you think?

1 puan
Upvote Downvote

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

0

Yorum

0 Yorum

Türkiye Ormanlarının Sıcak Noktaları

Türkiye Ormanlarının Sıcak Noktaları

saat

1 Saat 60 Dakika, 1 Dakika 60 Saniyedir. Neden?